Stań ponad liczbami, odejdź od roli szeregowego pracownika i stań się partnerem biznesowym.

Jak pokazać zmianę wartości w czasie – wykres slopegraph

Wykresy to najcenniejsze narzędzie w prezentowaniu danych. Dzięki nim zamiast zestawu suchych liczb możemy pokazać w czytelny sposób zmiany wartości w czasie, strukturę, rozkłady itd. Dziś zajmiemy się tym jak pokazać zmianę wartości w czasie za pomocą wykresu slopegraph, nazywanym też wykresem nachylenia. Wykres ten został rozpowszechniony przez amerykańskiego statystyka Edwarda Tufte. Miał on na […]