Nowy typ danych w Excelu– jak pokazać wiele danych w jednej komórce

Utworzony nowy typ danych w Excelu pozwala na wyświetlenie wielu danych w jednej komórce. Daje to zupełnie nowe możliwości!